دریافت و پرداخت (خزانه)

ویژگی‏ ها و امکانات:

•    قابلیت بررسی حساب بانکی جهت وجود چک برگشتی از حساب در هنگام دریافت چکsap-bnp-paribas-pwc-corporate-treasury-management-fintech-innovation-disruption-blockchain-real-time-payments-big-data-cybersecurity.jpg

•   عملیات دریافت و پرداخت (نقد-چک-حواله) به صورت همزمان در یک شماره سند دریافت/پرداخت

•    امکان چاپ رسید (نقد-چک-حواله) به صورت برگه های مجزا و یکجا در یک برگه

•    تعیین تیپ دریافت کننده (شخص-بانک-صندوق-تنخواه حساب) در هنگام صدور سند دریافت و پرداخت

•    امکان انتخاب فاکتورهای خرید و فروش جهت تسویه در سند دریافت و پرداخت جهت تنظیم هر نوع دریافت مربوط به هر یک از فروش های مرحله ای بعد از همان تاریخ فروش

•    امکان ثبت سند مستقیم (دریافت و پرداخت) شخص به شخص- حساب به حساب

•    امکان نمایش گردش ارزی دفاتر صندوق و بانک درصورتی که نوع ارزی برای بانک و یا صندوق انتخاب شده باشد

•    امکان مغایرت گیری بانکی به صورت خودکار از طریق خواندن از فایل بانکی در فرم دفتر بانک

•    امکان ثبت هزینه (حساب) در سند دریافت

•    کلیه عملیات مالی و خزانه داری از لحاظ دریافت و پرداخت تمامی اسناد مالی

•    انواع انتقال های مالی بدون محدودیت (صندوق به صندوق-بانک به بانک-شخص به شخص و...)

•    امکان انتخاب چند نوع تیپ دریافت کننده/پرداخت کننده در یک سند دریافت/پرداخت

•    ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی (چک ضمانت-سفته)

•    دفتر بانک به تفکیک هر بانک با نمایش مانده بانک با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات

•    دفتر صندوق و تنخواه به تفکیک هر صندوق و تنخواه با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات

•   عملیات دفتر چک های دریافتی/پرداختی (پاس کردن-برگشت زدن-عودت دادن-چاپ چک) بعد از انتخاب و جستجوی چک مورد نظر فقط با کلیک زدن روی عملیات مورد نظر

•    دفتر اسناد پرداختی با توجه به جستجوی گروهی بر اساس تاریخ چک- دریافت کننده- بانک و ....

•    ثبت چک دریافتی با امکان تعیین پشت نمره غیر واقعی

•    پیگیری و بررسی وضعیت چک دریافتی از ابتدای ثبت تا وضعیت فعلی (پاس شده-برگشت خورده) با امکان جستجوی شماره چک مورد نظر (سابقه چک)

•   راُس گیری خودکار چک و یا انتخاب از دفتر چک مشتریان با تعیین درصد محاسبه سود از تاریخ مبنا و انعکاس سود متعلقه در مانده به همکاری مشتریان در صورت تنظیم کاربر

•    امکان گزارش گیری حساب با استفاده از جستجوی ویژه سرفصل حساب در سطح تفصیلی و معین

•    امکان گزارش گیری اسناد دریافتی و پرداختی به صورت (سررسید بروات-اقلام پاس شده دفتر بروات-لیست بروات باز و پاس شده) به صورت مجزا از سیستم خزانه مشاوران سیستم